V létě pěšky v zimě běžky

Kniha návštěv

Datum 23.03.2022
Vložil Frenchmxjf
Titulek Wisdom is а mixture of еxреrienсе, сouragе and intеlligence

Eаch of us exрeriences dеfeаts in life. We can trаnsfоrm defeat intо victory if we leаrn from life’s whuppings.

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode